Akceptacja swojego wizerunku i ciała

Jeśli nie nauczymy się akceptować naszego ciała mimo jego niedoskonałości, prawdopodobnie będziemy mieli również skłonność do potępiania siebie samych z powodu jakichkolwiek innych wad.

Pobierz darmową medytację "Spotkanie z przyszłą Tobą"

POBIERZ